Terra Fire – Visning af transmissionsfejl.

Flere har efterspurgt en løsningsmodel som kan håndtere, at vise transmissionsfejl på betjeningspanelet med lys- og lydindikering uden at fejlrelæ bliver aktiveret.

Vi har lavet en færdig, ren plc programmering som løser problemet.

Fejl bliver undertrykt i 90 sek. > Fejl bliver indikeret med tekst og lyd. > Fejlen bliver automatisk retableret når transmissionen er genetableret. Alt gemmes i loggen.