Test af røgalarm

Sådan tester du dine røgalarmer

Du bør teste dine røgalarmer på en gang om ugen for at kontrollere, at de fungerer korrekt. Denne enkle proces er vist nedenfor:

Test røgalarm med test-knappen

 

Trin 1Homeowner-Alarm-Testing-1

Kontroller, at det grønne lys på alarmen er tændt (dette viser, at røgalarmen er tilsluttet 230V).

Hvis den er slukket, skal du kontrollere din gruppetavle og finde gruppen mærket “røgalarmer”, som kan være slukket. Hvis den er slukket, tænd den igen og kontroller, at den grønne lampe på røgalarmen nu er tændt.


Trin 2Homeowner-Alarm-Testing-2

Tryk og hold test-knappen på forsiden af ​​røgalarmen i omkring 10 sekunder.


Trin 3

Alarmen bør udsende en høj alarm lyd.Homeowner-Alarm-Testing-3

Hvis du har flere alarmer i ejendommen, vil de højst sandsynligt være koblet sammen. Det betyder, at hvis én røgalarm alarmerer, skal den sende et signal til at udløse de andre røgalarmer i ejendommen – du bør kunne høre de andre røglarmer alarmere i baggrunden, når du holder på testknappen inde på en af røg​​alarmerne.

Til sidst, gentag ovenstående trin på alle de andre røgalarmer i ejendommen.


Test røgalarm med kontroltryk

Trin 1Homeowner-Alarm-Testing-1

Kontroller, at det grønne lys på alarmen er tændt (dette viser, at røgalarmen er tilsluttet 230V).

Hvis den er slukket, skal du kontrollere din gruppetavle og finde gruppen mærket “røgalarmer”, som kan være slukket. Hvis den er slukket, tænd den igen og kontroller, at den grønne lampe på røgalarmen nu er tændt.


Trin 2Homeowner-Alarm-Testing-4

Tryk på test-knappen så den står på “ON”.


Trin 3Homeowner-Alarm-Testing-3

Alarmen bør udsende en høj alarm lyd.

Hvis du har flere alarmer i ejendommen, vil de højst sandsynligt være koblet sammen. Det betyder, at hvis én røgalarm alarmerer, skal den sende et signal til at udløse de andre røgalarmer i ejendommen – du bør kunne høre de andre røglarmer alarmere i baggrunden.


Trin 4 Homeowner-Alarm-Testing-5

Tryk på test-knappen så den står på “OFF”.

Alarmerne stopper nu med at alarmere.