Røgalarm

Med de nye regler i bygningsreglementet for Etageejendomme og små huse er det besluttet, at alt nybyggeri efter den 1. december 2004 skal være udstyret med en Røgalarm detektor, der er 230V forsynet og har et 9V batteri til nødstrømsforsyning.

Den nye Ei Professinal serie kan leveres både med udskifteligt 9 V batteri og med fast genopladelige 9 V Lithium batteri celler.

Alle røgalarmer fra Ei Electronics har 5 års udvidet garanti og er immune over for elektrisk støj (lysdæmpere, solceller osv.)

Ei Professionals 230 V monteringsokler med RadioLink (EI-168) giver nye fleksible muligheder for de 230 V baserede Privatbolig Røgalarmer, idet det hidtil kun har været muligt at radio signal forbinde rene 9 V baserede alarmer.

I etageejendomme er det – ved hjælp af monteringssokler med indbygget radiolink – muligt at integrere dækning af opgang og kælder, således at eventuel alarm i opgang eller kælder også vil give alarm i de enkelte boliger, medens alarm i de enkelte boliger kun vil alarmere i disse.

Når en røgalarm har været monteret i en periode skal den rengøres. Ellers kan den give anledning til unødige alarmer. Det kan være støv, spindelvæv og/eller fluer der får alarmen til at gå i gang. Se nedenstående vejledning ang. rengøring af røgalarmer.

Bemærk at alle røgalarmer er CPD godkendte.

Yderligere information på katalogblad Hjemmedetektor, Hjemmedetektor tilbehør RadioLink baseret og

Hjemmedetektor tilbehør kabel baseret.

Produkterne leveres også gennem Solar A/S.
Se producenten Ei Electronics hjemmeside.


 

5 års garanti

På alle røgalarmer giver Ei Electronics 5 års garanti fra købsdato mod defekter, der skyldes fejl i materialer eller udførelse. Garantien gælder kun, hvis produktet er anvendt til den tiltænkte anvendelse samt service og inkluderer ikke skader, der måtte opstå grundet uheld, forsømmelse, misbrug, uautoriseret afmontering eller forurening, hvordan den end måtte være opstået. Denne reklamationsret ekskluderer efterfølgende og deraf følgende skader. Hvis denne alarm bliver defekt inden for garantiens tidsramme skal den returneres til LAP-Sikkerhed vedlagt faktura, forsvarligt indpakket og med udførlig forklaring af problemet. Vi vil efter vores skøn reparere eller ombytte den defekte vare.

Denne garanti gælder ud over de almindelige forbrugerrettigheder.

230V Røgalarmer

Ei166e Optisk Røgalarm

Optisk Røgalarm med indbygget lithium batteriback-up

Ei2110e

Multi-sensor, 230V alarm med genopladelig batteriback-up.

Ei-144

230V termoalarm med alkaline batteriback-up

Ei-146

230V røgalarm med alkaline batteriback-up