Brandmandspanel

Brandmandspaneler fra CN System leveres færdigmonterede og afprøvede klar til opsætning og idrifttagelse. Sammen med panelerne leveres komplet dokumentation, herunder tabel for den nødvendige programmering af centralen.

Panelerne opbygges helt individuelt i henhold til de konkrete krav i projektet.

CN-system har udviklet en række standardmoduler som sikre en enkel og logisk opbygning af panelet. Alle komponenter og kabler er nummereret. Panelet kommunikerer direkte med centralens LF-net eller systembus. Det skal således kun forbindes med 4 ledere.

Det er endvidere muligt at kommunikere med eksternt udstyr som brandventilation, varsling, sprinkling mv.

Panelet kan leveres fuldstændigt efter ønske og kan opfylde Københavns Brandvæsens krav.

Der er udviklet en procedure til specifikation af panelet således at det sikres, at det leverede panel stemmer overens med de opstillede krav og forventninger.

Brandmandspanel

 

 

 

 

Eksempel på større Panel med test funktioner for bl.a. sprinkling.

 

 

Brandmandspanel

 

Panel med folie og flervetryk for lettere identifiaktion af områderne.