Ei2110e_Banner_v1

Introduktion til Multi-Sensor Ei2110e  - Tilsluttet 230V og med genopladelig 10 års batteriback-up

 

Røgalarmer har forskellige sensorer til at opdage forskellige brandtyper, så det er vigtigt at vælge de rigtige alarmer til at beskytte mod alle brandtyper.

 

Med den revolutionerende nye Multi-Sensor Ei2110e alarm, kan du være sikker på, at den vil detektere alle brandtyper og giver dig en total branddetektering.

Ei2110e-image1

Den nye Multi-Sensor er bygget på samme høje kvalitet, pålidelig og gennemprøvet teknologi, som alle Ei-Electronics alarmer er kendt for, men indeholder de nyeste high-tech forbedringer som gør den til den mest effektive brandalarm på markedet.

• giver en total branddetektering

• er enkel at specificere

• giver intelligent branddetektering

• har en større sikkerhed mod falske alarmer

• er nemmere at installere

• er kompatibel med RadioLINK+ teknologi til enkel udvidelse af røgalarmanlæg

• er i stand til alarm dataudtræk ved hjælp AudioLINK

• har et rent, moderne design

• er fremtidssikret

• og er fuldt kompatibel med eksisterende Ei-Electronics alarmer

Den nye Multi-Sensor Ei2110e

AudioLink_badge


2110e_300p

 1. Total branddetektering

  Den nye Multi-Sensor Ei2110e indeholder to sensor typer, optisk og termisk. Kombineret er de i stand til at detektere alle brandtyper.

  Ei2110e-image2

  Optisk sensor

  Det cylinderformede optiske kammer har et finkasket net, der indkapsler hele sensoren. Det er med til at holde potentielle forurenende stoffer såsom støv og insekter ude, mens det stadig tillader det frie flow af røg.

  Termisk sensor

  Ei2110e indeholder en ny termistor der giver en hurtigere alarmgivning, ved overvågede temperaturstigninger og når den indstillede temperatur er nået.

   

 2. Intelligent detektering

  De dobbelte sensorer overvåger konstant røg- og varmeniveauerne, sender og modtager information via Multi-Sensorens intelligente software.

  Ei2110e-image3

  Hvis der registreres en brand, vil Multi-Sensoren bruge oplysningerne fra sensoren til at ændre følsomhed og alarmpunkter automatisk for at give en hurtig alarmering.

  Når denne intelligente detektering giver de bedste svartider på alle brandtyper og reducerer falske alarmer, kan Ei2110e Multi-Sensor blive sat op overalt i et hjem, der kræver en røgalarm.

 3. Støvkompensering

  Den nye Multi-Sensor Ei2110e har en indbygget overvågning i sin software for kompensation af støv. Dette giver alarmen evne til at tolerere op til dobbelt så meget støvtilsmudsning som en konventionel optisk alarm.

  Det optiske sensorkammer overvåger løbende selv for ændringer i støvniveauer. Hvis der samler sig støv på et niveau, genkalibrerer alarmen automatisk alarmtærskelværdien. Den fortsætter derefter med at overvåge for ændringer i støvniveauer og hvis støvet fortsætter med at akkumulere, genkalibrerer alarmen sin tærskelværdi. Sensoren har flere stadier af rekalibrering som gør det muligt at kalibrere i hele alarmens livetid. Desuden, hvis alarmen er blevet rengjort med støvsuger eller trykluft for at fjerne støv, nulstilles alarmens kalibreringspunkt automatisk.

  Støvkompenseringen sikrer den bedste ydeevne og bedste værdi.

  • Reducerer falske alarmer

  • Reducerer vedligeholdelsesomkostninger

  • Reduceret antal enhedsudskiftninger

  • Gør dem ideelle til alarmer som er svært tilgængelige for vedligeholdelse

 4. Udtræk data

  Ei2110e-image14

  Ei2110e Multi-Sensor alarmen har indbygget AudioLINK teknologi, som giver mulighed for at udtrække data fra alarmen ved at bruge lydgiveren som kommunikerer direkte til en smartphone eller tablet via en App.

  AudioLINK i Ei2110e Multi-Sensor alarmer kan bruges:

  • Som en del af ejendommenskontrol inden skift af lejere
  • Til at generere realtid oplysninger, hvis en bruger rapporterer et problem med alarmerne
  • For at have en fysisk registrering af alarmens historik
  • Som et aktiv managementværktøj

  Dette skal du bruge

  Ei2110e-image5

  Ei2110e-image7

  Ei2110e-image13

  • Data kan hentes af alle med adgang til en smartphone / tablet og dataudtræk kan ske på stedet med alarmen i drift

  • Data kan udtrækkes igen og igen

  • Data gemmes i alarmen og bliver aldrig slettet. 

  • Statusrapporten giver dokumentation på at alarmen er testet iht. gældende regler

 5. Moderne design

  Den nye Ei2110e Multi-Sensor har et rent, slankt og moderne design, samtidig med at den har samme EASI-fit sokkel som andre Ei-Electronics EASI-fit alarmer – så der er nemt at opgradere gamle alarmer uden at skifte sokkel.

  Ei2110e-image15

   

  Designet er tilpasset en moderne byggestil og understøtter det nyeste Ei-Eleectronis tilbehør, såsom RadioLINK Alarm Controller, RadioLINK Fire / CO Alarm Interface og RadioLINK kuliltealarmer.

 6. Let at installere

  Der er tilføjet flere skruehuller på soklen for at spare tid på installering ved opgradering eller udskiftning af eksisterende alarmer. Hullerne passer med gamle EASI-fit og RadioLINK sokler, så ingen grund til at bore ekstra huller.

  Ei160e-Image3

  Der er lavet større terminaler så det er lettere at montere instalallationskabel og sløjfe imellem alarmer.

 7. RadioLINK+

  RadioLINK+ moduletEi160e-Image9
  Ei2110e Multi-Sensor kan sammenkobles trådløst med andre RadioLINK og RadioLINK+ alarmer og tilbehør via et stik i modulet. Ei100MRF indsættes i alarmen og aktiveres automatisk så den er klar til at blive koblet sammen (House Code) med resten af systemet.

  “House Code”
  For at aktivere sammenkoblingen mellem RadioLINK og RadioLINK+ alarmer skal de være “House Code” sammen. Når hver alarm er i “House Code” tilstand vil lære de unikke serienumre på de øvrige alarmer i “House Code” tilstand, derefter etablerer de en sikker forbindelse at kommunikere på.

  Ei160e-Image10

   

  Med introduktionen af RadioLINK+ modulet er “House Code” funktionen flyttet over på selve alarmen som gør den nem at få adgang til og bruge. Alle alarmer kan sættes i “House Code”, når de installeres. Det gør det muligt for installatøren at kontrollere radiosignalets (anvendes til trådløs sammenkobling) styrke der hvor den endelige placering alarmerne vil være.

   

   

  Fjernbetjeningt “House Code”
  RadioLINK+ har gjort det lettere at udvide eksisterende systemer. Tidligere, hvis man ønskede at tilføje en anden RadioLINK alarm eller tilbehør i et eksisterende RadioLINK-system, skulle hver alarm manuelt sættes i “House Code” tilstand. Med RadioLINK+ skal kun én alarm i et eksisterende system sættes “House Code” tilstand sammen med den nye alarm / tilbehør, der skal tilføjes.

  Med trådløs sammenkobling kan RadioLINK+ teste, aktivere og styre alarmsystemer, selv når adgang til ejendommen ikke er mulig.

  Overvågning
  RadioLINK+ har en forbedret egenkontrolsfunktion, der finder ud af om systemet bliver udsat for hærværk eller hvis en alarm bliver fjernet.

  Hver alarm i systemet vil søge efter den alarm med det stærkeste radiosignal og forbinde sig op med den. Med jævne mellemrum vil disse to alarmer kommunikere med hinanden. Hvis nogen har fjernet Alarm 1 fra sin sokkel, vil Alarm 2 ikke få et svar og logge det i sin hukommelse og ændre sit indikatorlys. Det vil også sende et ‘Alarm Fjernet “signal, der kan bruges til at udløse en advarsel til en tredjepartsenhed, f.eks til en vicevært via et opkald eller panel system, hvis den er tilsluttet til et modul som Ei414 Brand/CO alarminterface.

  Hvis Alarm 1 er udskiftet, vil der være en log af den begivenhed.

  Ei160e-Image11

  Konfigurering

  Ved installation kan der indsamles oplysninger om systemet, såsom antallet af enheder, typer af alarmer, placering af alarmer, Radiosignalstyrke mellem alarmer, serienumre på enheden, og hvor længe alarmen har været i drift.

  Ei160e-Image12

  Dataudtræk

  Når systemet er sat op, kan information tilgås sikkert. Event logs kan hentes lige så mange gange som nødvendigt, og for hver alarm på systemet, hente data, såsom hvor mange gange der er blevet udført direkte test af hver alarm. Eventuelle problemer med batteriet og / eller lysnettet, kulilte (CO) niveauer detekteret hvis en CO alarm er på systemet, radiosignalstyrke mellem alarmer, alder på alarmer og enhver alarm fjernet.

  Dataudtræk kan gøres igen og igen, derved en historik opbygges af alarmsystemer i enkelte boliger.

  Ei160e-Image13