ABDL

Automatiske Branddørlukningssystemer er omfattet af godkendelsesreglerne nr. 231. LAP-Sikkerhed’s system MG 2000 er naturligvis godkendt i henhold til disse regler.

Alle komponenter, der indgår i systemet, er udført i en diskret hvid farve for at kunne falde bedst muligt ind de lokaliteter, hvor systemet skal anvendes.

Formålet med det Automatisk Branddørluknings system MG 2000 er ved hjælp af dørholde-magneter at sikre lette passageveje ved brandcelle adskillerser i f.eks. skoler, plejehjem, hoteller m.v., og samtidig opfylde bygning-reglementet’s krav om automatisk lukning af branddøre, der er styret af røgdetektorer via en ABDL central. MG 2000 er DBI godkendt.

Alle magneter, type Gobin er hvid udførelse. Magneterne findes med holdekraft på henholdsvis 20, 50 eller 100 kg. Også større holdekraft kan skaffes, ligesom produktlinien også omfatter 230V magneter og magneter til maritim anvendelse.

Yderligere oplysninger på tilhørende katalogbladeller ved henvendelse til LAP-Sikkerhed.

Produkterne leveres også gennem Solar A/S.