Ny software til Terra Fire

 Flere fejlrettelser og nogle nye funktioner, der indgår i den nye 1.8.50 version. Her er nogle udvalgte punkter;

 • Aktiveret ”hotelfunktion” vises ikke længere i frakoblingslisten, men vises særskilt.
 • Forbedret procedure for at ændre type, slette eller tilføje sløjfeenheder på en sløjfe.
  • Med “Find sløjfeenheder” fra betjeningspanelet nulstilles nu sløjfekortets hukommelse ”eprom” i forhold til tidligere fundne enheder.
  • Dette gør, at dip til adresse 0 på sløjfekortet, for at nulstille hukommelsen ikke længere er nødvendig.
 • CN-H i kolde omgivelser (frysehus) kan give sensor fejl – rettet.
 • Understøtter alle indstillinger om sløjfeenheder i eksport og import af Excel.
 • Brandalarm fra CN-PH med adressen 254 lyser LED ikke – rettet.
 • Forkert visning af tilsmudsning på CN-DPH-A2R – rettet.
 • Modbus TCP / IP, fejl fra enheder defineret som Loop IO virker ikke – rettet.
 • Ingen fejl i systemet på trods af CN-AIOI har et ugyldig ID – rettet.
 • Output status er ikke læses i PLC, når udgangene er styret fra Modbus – rettet.
 • En obligatorisk overvågning blok skal aktiveres i PLC som overvåger at PLC’en kører.
 • Konfiguration filer med lange filnavne kunne ikke synkroniseres – rettet.
 • NS-AH-detektorer giver “Sensorfejl” ved døgntestsprøven – rettet.
 • Temperaturaflæsninger fra termodetektorer via NMEA understøttes nu

 

For komplet liste se “S 4-013538 CCP SW Versionshistorik ver 1.8.50.pdf”.

 

http://lapsik.dk/portal/portal-page/tera-fire/